U

Quickscan

Met een  quickscan kan Eurorisk  Nederland een analyse maken van het huidige verzekeringsportefeuille. Hierbij wordt  gekeken naar de noodzaak van bestaande verzekeringen. Verder wordt getoetst of deze qua voorwaarden en bepalingen logisch en verklaarbaar zijn en aansluiten op de activiteiten van de onderneming of instelling. De juridische structuur is hierbij eveneens een belangrijk aandachtspunt.

Natuurlijk zullen premies en eigen risico’s vergeleken worden met andere aanbieders. Vanzelfsprekend is een quickscan volledig objectief en geeft een uitstekend totaal beeld aan de onderneming of instelling.

De quickscan vraagt weinig informatie en inspanning van uw kant en is daarom snel uit te voeren. Lees ook hoe wij uw strategische partner op het gebied van bedrijfsverzekeringen en risicomanagement kunnen zijn.

Bedrijfsverzekeringen

Eurorisk Nederland heeft brede ervaring in verschillende sectoren. Ons uitgangspunt is dat wij u adviseren zonder inschakeling van allerlei (externe) specialisten. Of het nu gaat om brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen of om kredietverzekeringen, het hele spectrum kunnen wij deskundig invullen. Wij treden op als scherpe onderhandelingspartner en koppelen de resultaten altijd concreet en helder terug. Hierdoor is een weloverwogen keuze voor ‘the best deal’ mogelijk waarmee een hoger rendement voor de onderneming of instelling wordt gehaald.

Een keuze voor Eurorisk betekent ook dat u een partner krijgt die op strategisch niveau meedenkt met de ontwikkeling van een bedrijf of instelling en hierop inspeelt.

Risicomanagement

Risicomanagement is het in kaart brengen van bedrijfsrisico’s en deze te kwalificeren. Op de kans op schade en te kwantificeren op de impact ervan. Risicomanagement is de basis voor een onderneming of instelling om het speelveld te kunnen overzien waar (verborgen) risico’s zich bevinden.

Eurorisk Nederland heeft een aantal hulpmiddelen ontwikkeld om het risicoprofiel van de onderneming of instelling te bepalen. Aan de hand hiervan wordt een advies gegeven en wordt dit uitgewerkt tot maatwerkoplossingen.

EURORISK NEDERLAND

Eurorisk Nederland is opgericht door Martin Klinker. Martin is als professional al jaren actief in de verzekeringsbranche en heeft veel expertise in het (groot) zakelijk segment, inclusief internationale aspecten en natuurlijk risico management. Zijn achtergrond is economie met vaktechnische (internationale) opleidingen en voldoet hiermee aan de hoogste kwaliteit.

De aanpak van Eurorisk Nederland  is gericht op het voorkomen en beperken van risico’s. Naast deze aanpak ervaart u betrokkenheid, openheid en snelheid. Geen opdringerige verkopers met allerlei mooie verhalen, maar een moderne en heldere werkwijze. Er is een samenwerking met een groot aantal verzekerings- maatschappijen en brokers (makelaars). Het is voor (potentiële) relaties van groot belang dat de beste deal wordt gemaakt. Om dit te bereiken wordt de verzekeringsmarkt grondig onderzocht naar de beste aanbiedingen. Verhoging van rendement en continuïteit voor onze relaties en toekomstige relaties zijn hierbij centrale thema’s.

Eurorisk Nederland beschikt over een uitstekend team van gekwalificeerde medewerkers. Deze zijn altijd beschikbaar voor vragen over lopende zaken, meldingen en vanzelfsprekend schade afhandeling.

Onze adviezen zijn objectief en geheel gericht op de belangen van de klant.