Onderstaande Column is gepubliceerd in TOM – Twents Ondernemers Magazine
(nummer 2 | jaargang 10 | april 2017 | blz 43)

 

 

Bestuurders van een sportvereniging zijn tegenover derden (niet-leden) zelfs hoofdelijk, dus in privé, aansprakelijk als de vereniging niet is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
In de praktijk blijken bestuursleden van verenigingen en stichtingen niet te weten aan welke aansprakelijkheidsrisico’s zij bloot staan.
Stichtingen hebben altijd, en verenigingen meestal, rechtspersoonlijkheid. In die gevallen zijn er statuten beschikbaar die in een notariële akte zijn vastgelegd. Wanneer een vereniging niet bij de notaris is opgericht – en dus geen in een notariële akte vastgelegde statuten heeft – heeft deze geen rechtspersoonlijkheid. In dat geval zijn bestuursleden van de vereniging altijd privé aansprakelijk voor schulden van de vereniging.
Onze praktijk laat zien dat heel veel bestuurders van een verenigingen of stichtingen niet aan deze zaken denken of zich het belang niet realiseren.

DGA in privé aansprakelijk voor schulden in de B.V.?
Jazeker! Denk bijvoorbeeld aan het niet tijdig indienen van de jaarstukken bij de KvK. Het begrip ‘onbehoorlijk bestuur’ is bijzonder rekbaar maar een aantal voorbeelden biedt meer duidelijkheid:

  • onjuiste voorstelling in het jaarverslag;
  • verwaarloosde boekhouding;
  • ondeskundig handelen;
  • in strijd handelen met het statutaire doel van de B.V.

Ook nadat een B.V. is verkocht door de DGA kan deze in privé aansprakelijk zijn omdat de koper van de B.V. onbetrouwbaar blijkt te zijn. DGA bleek de koper ‘onvoldoende’ te hebben getoetst. De rechtbank Oost-Brabant heeft hier een uitspraak over gedaan. De rechtbank Midden-Nederland heeft een DGA privé aansprakelijk gehouden omdat de B.V. uiteindelijk de aangegane financiële verplichtingen niet na kon komen. Maar ook belastingschulden kunnen, op basis van uitspraken van recente rechterlijke uitspraken, terecht komen in het privé domein van de DGA.

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering
Deze verzekering is de afgelopen jaren enorm aan belangstelling toegenomen mede gezien hierboven omschreven ontwikkelingen. De rechtspraak is hier de laatste jaren ook heel duidelijk over. Een bestuurdersverzekering bestaat uit twee belangrijke elementen. Primair heeft de verzekering een verzekerde som die als maximum geldt wanneer een bestuurder (inclusief een DGA) persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Daarnaast is in de verzekering een dekking inbegrepen voor juridische verweerkosten. Het is immers essentieel dat een potentiële claim direct juridisch voortvarend wordt aangepakt om een aansprakelijkheidsclaim adequaat af te wenden.

Een oriënterend gesprek met Eurorisk Nederland is kosteloos en vrijblijvend.