TOMOnderstaande Column is gepubliceerd in TOM – Twents Ondernemers Magazine
(nummer 4 | jaargang 9 | augustus 2016 | blz 45)

 

Staatssecretaris Wiebes heeft eindelijk een beslissing genomen over het pensioen van de DGA in eigen beheer. Er komt een afkoopregeling en een ‘spaarvariant’. Daarbij wordt een overgangsregeling van 3 jaar gehanteerd. Omstreeks Prinsjesdag 2016 zal hiervoor een wetsvoorstel worden ingediend dat vervolgens per 1 januari 2017 in moet gaan.

 

Huidig systeem
De DGA kan in zijn eigen BV pensioen opbouwen. Hij reserveert dan tegen fiscaal gunstige regels kapitaal op de balans. De BV keert vervolgens op de pensioendatum het pensioen aan de DGA uit.Het komt vaak voor dat het gereserveerd kapitaal veel te laag is. Het gereserveerde kapitaal zou hoger moeten zijn, maar dat geld is in de meeste gevallen niet in de BV aanwezig. Dit komt doordat de rekenmethode die de belastingdienst hanteert afwijkt van de rekenmethode die in werkelijkheid gehanteerd zou moeten worden. Hierdoor ontstaan er allerlei uitvoeringsproblemen. Vooral bij een echtscheiding van de DGA of bij het uitkeren van dividend. Vaak blijkt er dan er onvoldoende kapitaal in de BV aanwezig te zijn. Bovendien is het huidige systeem zo ingewikkeld dat menige DGA en soms zelfs de accountant er weinig van snappen.

 

Wetsvoorstel
Verder pensioen opbouwen in eigen beheer is er straks niet meer bij. In 2017 kan de DGA uit drie opties kiezen:

  1. Afkopen met belastingkorting, maar dan moet er welPensioen-in-eigen-beheer-330x112 genoeg geld in kas zijn om de belasting te kunnen betalen. De belastingkorting is er vooral om de DGA te stimuleren deze optie te kiezen. De afkoopregeling brengt namelijk ongeveer 2 miljard extra belastingcenten in de staatskas.
  2. Je kan het gereserveerde pensioenkapitaal omzetten in een spaarverplichting voor de oude dag (vergelijkbaar met de vroegere FOR). Hoe deze spaarvariant er precies uit komt te zien is echter nog niet duidelijk.
  3. Het opgebouwde pensioen in eigen beheer ‘bevriezen’. Je mag dan geen extra pensioen opbouwen, maar wat je hebt dat houd je met alle verplichtingen die daarbij horen.

Staatssecretaris Wiebes stuurt het wetsvoorstel met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer. Het streven is dat de regeling vervolgens op 1 januari 2017 ingaat.

 

Duidelijkheid
Helaas is nog niet alles duidelijk. Hoe bijvoorbeeld de spaarvariant er precies uit komt te zien, blijft een vraag. En wat gebeurt er met het DGA-pensioen wat reeds wordt uitgekeerd aan gepensioneerden?

p-adviesKampt u met uitvoeringsproblemen bij Pensioen in Eigen Beheer of wilt u meer informatie over het afschaffen van Pensioen in Eigen Beheer, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.