tom-magazineOnderstaande Column is gepubliceerd in TOM – Twents Ondernemers Magazine
(nummer 5 | jaargang 9 | oktober 2016 | blz 23)

 

Om een indruk te geven van de verwachte premie ontwikkelingen bedrijfsverzekeringen voor 2017 hierbij een korte toelichting wat de verwachting is.

 

Ontwikkeling premies
Aansprakelijkheid Bedrijven: naar verwachting zullen de premies gelijk blijven. Een aantal sectoren zoals bouw en recycling zijn wel zorgelijk qua schadeverloop alsmede bedrijven met een structureel hoge schadelast.voorspelling_bol_ontwikkelingen_verzekeringsmarkt

Brandverzekering bedrijven: ook hier een stabiele markt waarbij bedrijven met een hoog risicoprofiel of structurele hoge schadelast wellicht met premieverhogingen te maken krijgen. Het premieniveau van de meeste ondernemingen zal gelijk blijven.

Wagenparken: deze markt is erg onrustig. Schadelast is hoog door letselschades maar zwaar vervoer zorgt eveneens voor een ongunstige schadelast. De premies voor personenauto’s zijn al jaren verliesgevend en in 2017 zullen zeker verhogingen worden doorgevoerd. Concurrentie vergelijkingen blijven zeer zinvol om te maken!

Overige sectoren: het lijkt stabiel wat betreft onder andere de volgende verzekeringen: transport, bestuurdersaansprakelijkheid, krediet- en personeelsvoorzieningen zoals loondoorbetalingsdekking. Individuele ongunstige schadelast buiten beschouwing gelaten.

Algemeen: door een goede risicoanalyse uit te voeren, kunnen schadekans en impact verminderd worden. Een hoger aanvaardbaar eigen risico met een lagere premie draagt bij tot een hoger rendement voor de ondernemer. En check periodiek de markt!

 

Samenvoeging WGA-vast en WGA flex per 1-1-2017
Doel: flex-werkers zoals oproepkrachten, uitzendkrachten die ziek uit dienst gaan en na twee jaar de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, onderdeel van de WIA) instromen worden ook toegerekend aan de werkgever. Dit gold al voor WGA-vast (dus voor medewerkers in vaste dienst) en geldt per 1-1-2017 ook voor de flexwerkers.

premiegevolgen-samenvoeging-wga-vast-en-wga-flex_30708Voor 1 oktober 2016 moet de ondernemer een keuze maken om over te stappen van het UWV naar een private verzekeraar of juist andersom. Overstappen voor 1-1-2017 van een private verzekeraar naar het UWV betekent wel dat men drie jaar bij het UWV moet blijven. Wanneer niet vóór 1 januari een nieuwe garantieverklaring van een verzekeraar overlegd kan worden, keren ze automatisch voor minimaal 3 jaar terug naar het UWV. Het blijft voor ondernemers die nu verzekerd zijn via het UWV twee keer per jaar mogelijk (1 januari en 1 juli) te switchen naar een private verzekeraar. Dat kan dus volgend jaar ook nog. Premies zijn nog niet allemaal bekend. Het lijkt er op dat kleine werkgevers (loonsom tot 319.000 euro) beter bij het UWV kunnen blijven. Voor grotere werkgevers kan overstappen een (groot) financieel voordeel opleveren maar hangt af van de WGA-flex ‘schade’ over de jaren 2012-2016.

 

nl-risicomanagementEen keuze voor Eurorisk betekent ook dat u een partner krijgt die op strategisch niveau meedenkt met de ontwikkeling van een bedrijf of instelling en hierop inspeelt. Neem contact op met ons kantoor en informeer naar de mogelijkheden.