Martin Klinker is directeur van Eurorisk Nederland en als beëdigd consultant actief in de zakelijke markt wat betreft bedrijfsmatige verzekeringen en risk management

QUICKSCAN ZAKELIJKE VERZEKERINGEN

Regelmatig krijgen wij de vraag om op een eenvoudige wijze inzicht te geven in de actualiteit van bestaande verzekeringen bij ondernemers. Maar wel volledig objectief. Bij veel ondernemers lopen verzekeringen al meerdere jaren en door veranderingen in bedrijfsactiviteiten, aanpassingen door verzekeraars, wijzigingen in wetgeving, kan een situatie ontstaan dat er geen optimale aansluiting meer is. Hierdoor is een zogenaamde QuickScan ontstaan waarbij een onderneming het laagdrempelig wordt gemaakt om objectief een goed inzicht te krijgen in de kwaliteit en geboden oplossingen van de huidige zakelijke verzekeringen. Per onderdeel wordt een korte samenvatting gemaakt met tops en tips.

Juridische structuur
Allereerst wordt gekeken naar de juridische structuur van de onderneming. Het is belangrijk dat deze structuur duidelijk is en dat het bekend is welke activiteiten de verschillende bedrijfsonderdelen uitvoeren.

Inhoudelijke beoordeling
Zodra duidelijk kan er gestart worden met de inhoudelijke beoordeling van bijvoorbeeld de bestaande zakelijke aansprakelijkheidsverzekering. Het toepassen van de eigen leveringsvoorwaarden, maar ook door de leveranciers, worden hierin meegenomen.

Brandverzekeringen
De brandverzekering is voor veel ondernemingen erg belangrijk. De verzekeringsdekking, bepalingen en juistheid van de verzekerde sommen wordt getoetst maar ook de (bijzondere) voorwaarden en clausules. Dit in combinatie met de primaire bedrijfsprocessen.

Werknemersverzekeringen
De werknemersverzekeringen zijn uiteraard ook een belangrijk issue. De werkgeversbelangen maar uiteraard ook voor de belangen van de werknemers zelf. De sociale wetgeving is immers voortdurend aan verandering onderhevig.

Overige bedrijfsverzekeringen
Overige bedrijfsverzekeringen zoals verzekeringen voor het wagenpark, bestuurdersaansprakelijkheid, krediet, zakelijk reis, collectieve ongevallen, transport, cyberrisks zullen eveneens beoordeeld worden. En natuurlijk suggesties voor zaken die ontbreken.

Pensioenverzekeringen
Ingeval de onderneming niet verplicht is aangesloten is bij een pensioenfonds kan er sprake zijn van een pensioenregeling voor werknemers en DGA. Ook hierin vindt regelmatige aanpassing en wetswijziging plaats, denk maar aan de aanpassing van de pensioenleeftijd naar 68 jaar. De pensioenregeling wordt in de QuickScan getoetst aan de wetgeving en tegelijk bekijken wij of de gemaakte pensioenafspraken op een juiste manier worden uitgevoerd.

 

Met een QuickScan kunnen de risicoverbeteraars van Eurorisk een analyse maken van de huidige verzekeringsportefeuille. Hierbij wordt gekeken naar de noodzaak van bestaande verzekeringen. Verder wordt getoetst of deze qua voorwaarden en bepalingen logisch en verklaarbaar zijn en aansluiten op de activiteiten van de onderneming of instelling. De juridische structuur is hierbij eveneens een belangrijk aandachtspunt.

Bovenstaande Column is gepubliceerd in TOM – Twents Ondernemers Magazine
(nummer 2 | jaargang 11 | april 2018 | blz 23)